Stichting BOB

De letters BOB staan voor Bevordering Opleidings- en Beroepskeuze.

bobDe stichting BOB wordt gevormd door vertegenwoordigers van vier vo-scholen in Noordoost-Overijssel:
– Greijdanus Hardenberg
– Nieuwe Veste Hardenberg
– Zeven Linden Dedemsvaart
– Vechtdal College Hardenberg
De decanen van deze vier scholen verzorgen jaarlijks drie grote manifestaties:
1. Een Beroepenmanifestatie in november voor leerjaar 3 vmbo, havo en vwo.
2. Een Beroepen Doedag in december voor leerjaar 2 vmbo. Hieraan nemen ook andere scholen uit Overijssel en Drenthe deel.
3. Een Opleidingenmanifestatie in maart voor leerjaar 3 vmbo, havo en vwo.

U kunt per e-mail contact opnemen met de stichting BOB via beroepenmanifestatie@hberg.nl

Advertenties